Candi Sukuh

Candi Sukuh
maybe one of the first keris makers....

Thursday, August 25, 2011

Old Javanese Krisses

 
Kriss Brojol Lintang Kemukus Nggajih Sumenep Ndaleman


 
 
Kriss Tilam Upih Adeg Rangkep Majapahit


 
Kriss Tilam Upih Lar Gangsir Winengku Mataram


 
Kriss Puthut Pulo Tirto Wos Wutah Jenggala

 
Kriss Jalak Ngore TriWarna HB5
 
Kriss Sempaner Ganggeng Kanyut Tuban-Mataram
 
Kriss Tilam Sari Lar Gangsir Bangkalan Madura


 
Kriss Luk 9 Melati Tumpuk Segaluh


 

 
Kriss Luk 13 Sengkelat Ganggeng Kanyut Mataram
 
Kriss Tilam Upih Panji Wilis Wahyu Tumurun HB 1
 
Kriss Sinom Robyong Jung Isi Dunya Wedhana 7 Sultan Agung
 
Kriss Sempaner Pandhan Iris Blambangan


 
Kriss Tilam Upih Kupu Tarung Mataram
 
 
Kriss Sempaner Tumpal Keli Mataram
 

 
 
Kriss Jalak Ngore Ganggeng Kanyut Mataram
 
 


 
 
Kriss Tilam Upih Lar Gangsir HB V
 
 
 
 
Kriss Tilam Upih Pedaringan Kebak HB V
 
 
 


Kriss Luk 9 Ganggeng Kanyut Pancuran Emas Mataram
 
 
 
Kriss Tilam Upih Bonang Rinenteng Tuban
 
 
 
Kriss Tilam Upih Bendo Segodo Tuban
 


 
 
Kriss Jalak Sungu Tumpeng Melati Tumpuk HB 5
 
 
 
Kriss Tilam Upih Tambal 5 + 7 Wengkon HB V
 
Kriss Tilam Upih Kul Buntet Tingkat 7 Tuban
 
Kriss Brojol Segoro Wedhang 7 Wedhana Majapahit

 
Kriss Luk 9 Sempono Songgo Brojo Winengku Blambangan
 
Kriss Luk 15 Naga Katak Segoro Wedhang Cirebon
 
 
Kriss Luk 9 Pudhak Sategal Puthut Tirto Tumetes Majapahit/Mataram


 
 
Straight Kriss Tilam Upih Tambal 7 Wengkon HB1


 
 
Straight Kriss Kebo Lajer Kenongo Ginubah Pajajaran


 
 
Kriss Luk 9 Naga Tapa Udan Mas Tiban Sultan Agung 
 
Kriss Luk 9 Sabuk Tampar Dwiwarna (Bendo Segodo / Batu Lapak)  Kartasura


 
 
Straight Kriss Brojol Triwarna (Junjung Drajat / Batu Lapak / Pamengkan Jagat) Pajang


 
 
Straight Kriss Jalak Sinom Secoro Muncar PB1/PB4


 
 
Straight Kriss Brojol Tlogo Mambeg Pancuran Emas Mataram

 
 
 


 
Kriss Luk 11 Carita Daleman Dadung Muntir Kukus Gunung Mataram Pajang


 
Kriss Luk 13 Karna Tinanding Pudhak Sategal Kulit Semangka  Nanggolo


 
 
Straight Kriss Tilam Upih Tri Warna (Ron Genduru, Kulit Semangka & Adeg) PB IV 
Straight Kriss Kebo Lajer Tambal Pajajaran


 
Straight Kriss Brojol Sodo Saler Tambal 3 Majapahit


 
Straight Kriss Sepang Kulit Semangka Mataram
 


Kriss Luk 9 Singo Barong Wos Wutah Mataram


 
 
Kriss Luk 27 Ronggo Wulung Wahyu Tumurun Cirebon
 
Kriss Mundharang Toya Mambeg Segaluh
 
Kriss Luk 9 Carang Soka Lintang Kemukus Mataram Koripan
 
 
Straight Kriss Tilam Upih Tambal Wengkon Mataram 
Kriss Luk 9 Sempana Wulan Wulan Segaluh


 
 
Straight Kriss Jaka Ngore Udan Mas Surakarta
 
 
Kriss Luk 9 Sempana Panjul Pandita Bala Pandita Pengging


 Straight Kriss Jalak Sinom Bendo Segodo Mataram


 Kriss Luk 7 Taman Sari Pedharingan Kebak

 
Kriss Luk 9 Sempaner Tetesing Warih Pajajaran 
Straight Kriss Tilam Upih 4 Pamor Madura Sepuh

 
Staright Kriss Kebo Kathong Dwi Warna Mataram


  
Kriss Luk 7 Murma Malela Kulit Semangka Mataram


 
Old Kriss Luk 9 Kidang Soka Ganggeng Kanyut Majapahit

 
Old Kriss Luk 5 Megantara Pedaringan Kebak Mataram

 
Old Straight Kriss Tilam Upih Batu Lapak Wengkon HB VII 

 
Old Kriss Luk 13 Panimbal Naga Rangsang HB VII  Old Kriss Luk 3 Damar Murub Laler Mengeng Putri Kinurung MataramOld Kriss Luk 7 Sempaner 5 Pamor Segaluh


Old Kriss Luk 5 Naga Raja Wos Wutah Mataram Madiunan
 


Old Straight Kriss Sempaner Dwi Warna Mataram  
Old Straight Kriss Tilam Upih Tambal Tuban 


 
Old Kriss Putut Sajen Adeg Pajajaran 

 


Old Kriss Luk 7 Jaran Guyang Tunggak Semi Pengging

Old Kriss Luk 23 Ngulit Semangka Mataram

Old Kriss Luk 11 Sabuk Inten Lar Gangsir Mataram

Old Kriss Sabuk Inten Wos Wutah

Old Kriss Luk 7 Murma Malela Wos Wutah Kartasura

Old Straight Kriss Mahesa Kathong Mrutu Sewu Mataram

Old Straight Kriss Sepang Sanak Pajang-Mataram

Old Kriss Luk 9 Klika Benda Ngulit Semangka Tuban

Old Kriss Luk 5 Pendowo Cinarita Uler Lulut Mataram

Old Kriss Luk 11 Sabuk Inten Ron Genduru Sungsang Wengkon HB V

Old Kriss Luk 5 Pendowo Dolok Wos Wutah Pajang

Old Straight Kriss Tilam Sari Adeg Wengkon Rangkap Tangguh HB VII
Old Straight Kriss Mundarang Toya Mambeg Tuban MojopahitOld Kriss Luk 7 Naga Sapta Beras Wutah Pedaringan MataramOld Kriss Luk 9 Puthut Kidang Soka Tangkis Majapahit

Old Kriss Luk 5 Naga Siluman Kelengan Majapahit
Old Kriss Luk 5 Naga Siluman Beras Wutah Pajang
Old Straight Kriss Jalak Ngore Lawe Saukel Mataram
Old Kriss Luk 3 Jangkung Mangkurat Wos Wutah Mataram

Old Straight Kriss Sempaner Tirto Tumetes Pajajaran
Old Kriss Gono Luk 5 Singo Barong Wos Wutah Mataram Sultan Agung

Old Kriss Luk 7 Crubuk Banyu Setetes Segaluh


Old Kriss Luk 13 Sengkelat Tritik Nginden Mataram 


 

3 comments:

Anonymous said...

Koleksi keris anda sangat luar biasa

Alain Debuissy said...

Terima kasih....

Anonymous said...

I like the Old Keris Luk 11 Sabuk Inten Ron Genduru Sungsang Wengkon HB V

For sale ??

D4rr3n_c@btinternet.com